Torna

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

INFORMES D’INSPECCIÓ AMBIENTAL

INSPECCIONS AMBIENTALS 2019

PROGRAMADES

PDF IA-2019-001 TEULERA MASCARÓ

PDF IA-2019-002 AZOR Amabiental S.L.

PDF IA-2019-003 MAC INSULAR

NO PROGRAMADES

PDF LA-042019 TIRME SA

INSPECCIONS AMBIENTALS 2018

PROGRAMADES

PDF IA-2018-001 LADRILLERIAS IBICENCAS S.A.

NO PROGRAMADES

PDF 06424-GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN (CT ALCUDIA)