Torna

Centres educatius COVID

pexels-photo-5841747.jpeg

Fins el dia 9 de març el 45,4 % dels professionals dels centres docents d’educació especial, infantil, primària i secundària han rebut la primera dosi de vaccí.

La vaccinació de les persones de més de 55 anys es durà a terme quan es disposi dels vaccins adients.

INFORMACIÓ PER LES DADES DEL PERSONAL DELS CENTRES DOCENTS

Setmanalment la Conselleria d’Educació i Formació Professional enviarà les dades del personal de noves contractacions a la Conselleria de Salut i Consum, no serà necessari actualitzar dades al GESTIB ni enviar cap altre llistat.

Només en el cas que detecteu una errada, bé en el número del vostre telèfon mòbil o al DNI, o si no apareixen les vostres dades al GESTIB, no telefoneu a Salut, podeu enviar un correu amb les vostres dades personals (nom, llinatges, telèfon de contacte, DNI i data de naixement) a

secretarigeneral@sgtedu.caib.es