Torna

Centres educatius COVID

desc_bitxo3.jpg Actualització: 17 de gener de 2022

Darreres novetats en normativa d'educació sobre la COVID-19.

nou.png

ADAPTACIÓ DE LA GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS DE COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS EN UN CONTEXT D'ALTA CIRCULACIÓ DE VIRUS SARS-CoV2

-PROTOCOL VIGENT-

Versión en castellano

Document de Mesures de Reducció del Risc de Contagi de la COVID-19 per transmissió d'aerosols als centres educatius.

Instruccions curs 2021-2022

Annex1. Instruccions per a l'organització i el funcionament modificat.png

Annex2. Mesures de protecció i control sanitari modificat.png

Annex3. Pautes de neteja

Annex4. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes (alumnat) modificat.png

Annex5. Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes (professionals) modificat.png

Annex6. Pautes per a l'organització dels desplaçaments i espais modificat.png

Annex7. Protocol dels serveis complementaris de menjador i cafeteria

Annex8. Protocol per al servei de transport escolar

Annex9. Orientacions per a la revisió i actualització del pla de contigència

Annex10. Orientacions per a la revisió i actualització del pla digital de contigència

Annex11. Protocol d'actuació per a la pràctica d'activitat física

ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA
nou.png

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 28 d'octubre de 2021, per la qual s'aproven els Protocols COVID19 d'ensenyaments de música i dansa per al curs 2021-2022 i la modificació de les Resolucions que aproven les Instruccions d'organització i funcionament de cadascun dels tipus de centres en els que s'imparteixen els ensenyaments de música dansa, que han de vigir per al curs escolar 2021-2022.

Instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries sobre les sortides escolars, les jornades de portes obertes i les celebracions de final de curs
Arxiu de textDarrer informe EDUCOVID (curs 2020-21).

Novetats sobre ventilació de les aules a l'apartat sobre materials i recursos:

Orientacions sobre la ventilació dels centres educatius per fer front a la COVID-19 amb baixes temperatures a l'exterior.

Nous apartats:

EDUCOVID. Totes les novetats del centre coordinador EDUCOVID a les Illes Balears.

Informes EDUCOVID. Situació de la COVID-19 als centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

- Vacunació. Estat actual del procés de vacunació entre el personal dels centres de les nostres Illes.

Informe EDUCOVID del primer trimestre de curs.

Informe EDUCOVID del segon trimestre de curs.

Informe EDUCOVID del tercer trimestre de curs.

Resolució conjunta de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la Conselleria de Salut i Consum. (nova modificació 14 de novembre de 2020) Versió consolidada 3

Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum d'1 d'octubre 2021 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre de 2021 i de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022
Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i  contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021. (BOIB num 119 de 7 de juliol)
 
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020. (BOIB núm. 153 de 5 de setembre de 2020)
 
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020- 2021. (BOIB núm. 166 de 26 de setembre de 2020)
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 10 de novembre de 2020 per la qual es modifiquen la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, així com les resolucions conjuntes de 3 i de 25 de setembre de 2020, que la modifiquen. (BOIB núm. 195 de 14 de novembre de 2020)
Instruccions del Director General de Planificació, Ordenació i Centres sobre les activitats complementàries, les sortides escolars i les jornades de portes obertes i les celebracions de final de curs  Actualitzat 2 de juny

Models en diferents idiomes:

Català

Apèndix2. Model comunicació positiu (ODT) modificat.png

Apèndix3. Consentiment PDIA (ODT) modificat.png

Apèndix4 Declaració responsable (ODT) modificat.png


Castellà

Apéndice2. Model comunicació positiu (ODT) modificat.png

Apéndice3. Consentimiento PDIA (ODT) modificat.png

Apéndice4 Declaración responsable (ODT) modificat.png


Alemany

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR  

Apèndix4 Declaració responsable


Anglès

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR 

Apéndix4 Declaració responsable


Àrab

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR 

Apéndix4 Declaració responsable


Francès

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR 

Apéndix4 Declaració responsable


Romanès

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR 

Apéndix4 Declaració responsable


Ucranià

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR 

Apéndix4 Declaració responsable


Xinès

Apèndix2. Model comunicació positiu

Apèndix3. Consentimient PCR 

Apèndix4 Declaració responsable

 
Manual del GestIB: Creació agrupaments únics per un determinat cas d'estudi.
 
Centre Coordinador EDUCOVID Illes Balears
Correus electrònics i telèfons per professionals dels centres de salut i centres educatius per gestió de casos COVID-19 als centres educatius.