Torna

CAMBRA DE COMERÇ DE MENORCA

 

NOTÍCIES ELECCIONS a la Cambra de Comerç de Menorca
 

—  En el BOIB núm. 51 de dia 26 d’abril de 2018 s’ha publicat la convocatòria d’eleccions per a la Cambra de Menorca. Les eleccions seran dia 12 de juny de 2018.         

                       Ordre de convocatòria d’eleccions

 

—  El sorteig públic per elegir els representants dels electors en la Junta Electoral de Menorca serà divendres dia 27 d’abril de 2018, a les 11:45 hores, al lloc següent:

          Centre de Referència Nacional en Nàutica “Centre de la Mar”

          c/ Ruiz de Pablo, 13, Polígon de Bintaufa, 07702, Maó

Proclamació de candidatures. Vocals electes.

    La Junta electoral de Menorca, reunida en sessió de dia 1 de juny de 2018, ha proclamat VOCALS ELECTES les persones físiques i jurídiques que es van presentar com a candidats per cobrir places en els grups i    categories en els quals el nombre de membres a elegir és igual al de candidatures.

   Atès que en tots els grups i categories s’ha presentat un nombre de candidatures igual al de membres a elegir, la proclamació dels candidats equival a l’elecció i aquesta, per tant, no s’haurà d’efectuar.

Proclamació de candidatures. Vocals electes

— Constitució del Ple de la Cambra de Menorca

 Dia 3 de juliol de 2018 s’ha constituït el nou Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca.

 L’acte de la sessió de constitució va començar a les 19.00 hores en la seu del Recinte Firal de Maó,  carrer Alqueria Cremada, s/n, presidit per la directora general de Comerç i Empresa, senyora Pilar Sansó Fuster.

 Una vegada contituït el Ple i designat el senyor Jesús Fernández Florez com a secretari interí, es va formar la Mesa Electoral (Mesa d’Edat), integrada pel senyor Antonio Juaneda Anglada i la senyora Cristina Quintana Pons, com a vocals de més i manco edat; la senyora Sansó, com a presidenta, i el senyor Flórez, com a secretari.

 Seguidament es van presentar les candidatures a la Presidència de la Cambra i a la resta de càrrecs del Comitè Executiu.

 Després de les votacions,  l’escrutini i la proclamació dels resultats per part de la Mesa Electoral, es van designar els candidats electes com a membres del Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca següents:

 Comitè Executiu

President:                                Sr. Rubén Adrián Pastor (A&R Wircut, SL)

Vicepresident primer:               Sr. Carlos Truyol Serra (Calzados Ría, SL)

Vicepresident segon:                Sr. Antonio Juaneda Anglada (designat per PIME-Menorca)

Tresorer:                                 Sr.  Santiago Lafuente Mir (Cooperativa Insular Ganadera de Menorca)

Vocals del Comitè Executiu:           

                                               Sr. Miguel Febrer Cardona (Miguel Febrer Cardona)

                                               Sr. José Ignacio Álvarez de Armengol (Riera Rosselló, SLU)

                                               Sr. José Lopez Díaz (Serba 100, SLU)

 Resta de vocals que componen el Ple:

                                               Sr. José Luis Rodríguez Arcas (Servinautic Menorca, SL)

                                               Sr. Jesús Florez Fernández (Menorca Owners Services, SL)

                                               Sr. Miguel Coll Pons (Autocares Norte, SL)

                                               Sra. Cristina Quintana Pons (Cristina Quintana Pons)

                                               Sr. Pedro Juanico Riveiro (designat per CAEB- Menorca)

 Constitució del Ple de la Cambra de Menorca