Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General d'Innovació i Recerca

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png

 

Programa Operatiu FEDER 2014-2020

La Direcció General d'Innovació i Recerca està treballant actualment en les següents línies d'actuació incloses al Programa Operatiu FEDER de Balears 2014-2020:

Projectes coordinats d'R+D

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i centres de recerca. L'objectiu principal és propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents, amb els quals s'assoliran objectius de gran envergadura que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit o individualitzat.

Número de sol·licituds: 16

Ajuts concedits: 9

Pressupost de l'actuació: 504.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 113, de 14 de setembre de 2017)

Accions especials en matèria d'R+D+I

Les accions especials han constituït, des que s’iniciaren, un mitjà de finançament de diferents actuacions puntuals d’especial interès i rellevància orientades a millorar el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, complementant i finançant els projectes de recerca i contribuint al reforçament de l’equipament científic de la comunitat investigadora.

Convocatoria 2017 -2019

Número de sol·licituds (2017): 94

Ajuts concedits (2018): 54

Pressupost de l'actuació: 1.155.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017)

Convocatoria 2015 -2016

Número de sol·licituds: 106

Ajuts concedits: 38

Pressupost de l'actuació: 615.500,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 180, de 1 de desembre de 2015)

Convocatoria 2014 -2015

Número de sol·licituds: 79

Ajuts concedits: 38

Pressupost de l'actuació: 661.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 129, de 25 de setembre de 2014)

Clústers basats en el coneixement i/o tecnològics

Aquesta convocatòria preveu actuacions de foment de la innovació empresarial destinades a agrupacions empresarials innovadores i clústers basats en el coneixement i/o tecnològics, en el marc d’una política orientada a enfortir el teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma i a incrementar la capacitat innovadora de les empreses com a mitjà per augmentar-ne la competitivitat i contribuir al creixement sostenible de la nostra economia.

Convocatoria 2017

Número de sol·licituds: 6

Ajuts concedits: 5

Pressupost de l'actuació: 300.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017)

Convocatòria 2015-2016

Pressupost de l'actuació: 640.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 91, de 20 de juny de 2015)

Ajuts per apimes i agrupacions sense ànim de lucre

Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitats el foment d’actuacions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores de persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME) i de les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com objecte, entre d’altres, la Recerca, el Desenvolupament tecnològic i/o la Innovació.

Convocatoria 2018

Número de sol·licituds: 45

Ajuts concedits: Pendent de resoldre

Pressupost de l'actuació: 2.750.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 77, de 23 de juny de 2018)

Convocatoria 2017

Número de sol·licituds: 58

Ajuts concedits: 27

Pressupost de l'actuació: 800.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 107, de 31 d'agost de 2017)

Convocatoria 2016

Número de sol·licituds: 81

Ajuts concedits: 20

Pressupost de l'actuació: 800.000,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 161, de 24 de desembre de 2016)

Pràctiques a les Estacions d'investigació de les Illes Balears

Les estacions d'investigació són infraestructures científiques amb les quals es vol donar servei als grups de recerca per fer estades curtes perquè puguin desenvolupar activitats de camp o campanyes in situ. En les estacions també es fan activitats permanents de recerca pròpies (pesca, seguiment d'algues, eriçons, etc.), normalment per mitjà de convenis amb centres de recerca.
Actualment es troben en funcionament dues estacions: una situada a Menorca (Estació de recerca de JAUME FERRER) i l'altra, a Formentera (CAN MARROIG).

El 24 de novembre de 2014 es va signar un conveni entre la CAIB, la UIB i l’IEO per posar en marxa un programa de pràctiques a l’Estació Jaume Ferrer (la Mola, Menorca) i al B/O Francisco de Paula Navarro. Aquest programa està dirigit als alumnes del Màster Universitari en Ecologia Marina de la UIB. L’objectiu final és potenciar els estudis de postgrau en Ciències i Tecnologies Marines, una de les àrees estratègiques del Pla CTIE.

Les pràctiques es van programar per la segona meitat del primer semestre del curs acadèmic 2014-2015, quan els alumnes ja han adquirit una formació teòrica bàsica de les assignatures implicades en les pràctiques. La seva durada comprèn dues setmanes, la primera de les quals es realitza a l’Estació de Recerca Jaume Ferrer i a bord del B/O Francisco de Paula Navarro, i la segona als laboratoris del Departament d’Ecologia de la UIB.

Pressupost de l'actuació: 12.933,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, l'Institut Español d'Oceanografia i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de pràctiques del màster universitari en ecologia marina en l'Estació de Recerca Jaume Ferrer (La Mola, Menorca) i a bord del b/o Francisco de Paula Navarro durant l'any acadèmic 2014-2015

 

Centre Smart a ca ses Llúcies

L'objectiu del Conveni és la creació del centre d'innovació SmartUIB (situat a l'edifici de Ca ses Llúcies al campus universitari de les Illes Balears) perquè serveixi de laboratori d'investigació i innovació com a referent internacional en projectes de sostenibilitat i transferibilitat.

Pressupost de l'actuació: 270.000 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Instrument financer: Conveni instrumental de subvenció entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la creació del centre SmartUIB a l'edifici Ca ses Llúcies (rehabilitació de l'edifici Ca ses Llúcies-SmartUIB), cofinançat amb fons FEDER Programa Operatiu 2014/2020. Ratificat pel Consell de Govern el 29 d'octubre de 2015.