Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General d'Innovació i Recerca

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png

Programa Operatiu FSE 2014-2020

La Direcció General d'Innovació i Recerca està treballant actualment en les següents línies d'actuació incloses al Programa Operatiu FSE de Balears 2014-2020:

 Ajuts per formar personal investigador

Aquesta mesura pretén fomentar la recerca científica i tecnològica en àrees que serveixen per satisfer les necessitats socials i productives de les Illes Balears i també per formar personal investigador, de manera que la formació rebuda durant el període de gaudi de l’ajut contribueixi a integrar aquest personal en el sistema productiu.

La concessió d’aquests ajuts s’efectuarà després d’una avaluació externa prèvia i independent de les sol·licituds a càrrec d’una comissió composta per experts externs o una entitat col·laboradora (organisme avaluador independent de prestigi reconegut) tenint en compte els criteris següents: el currículum de la persona sol·licitant i la capacitat formativa en activitats d’R+D+I del director proposat per a la realització del treball experimental de la tesi doctoral, així com la qualitat científica i tecnològica demostrada pel grup receptor i la qualitat cientificotècnica del projecte de tesi.

Els contractes tenen una durada de quatre anys.

Convocatòria 2018

Ajuts concedits: 14

Pressupost de l'actuació: 1.251.418,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 70, de 7 de juny de 2018)

Convocatòria 2016

Ajuts concedits: 14

Pressupost de l'actuació: 1.251.418,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 105, de 18 d'agost de 2016)

Convocatòria 2015

Ajuts concedits: 12

Pressupost de l'actuació: 1.078.464,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer:Convocatòria pública (BOIB núm. 129, de 29 d'agost de 2015)

Convocatòria 2014

Ajuts concedits: 12

Pressupost de l'actuació: 1.076.313,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 114, de 23 d'agost de 2014)

 

Ajuts per incorporar personal investigador

La incorporació de personal investigador qualificat al sistema d’innovació de les Illes Balears és una mesura de foment de la recerca científica i tecnològica per enfortir la capacitat de recerca dels grups d’R+D i permetre que assoleixin la condició de grups de recerca competitius.

Els contractes tenen una durada de dos anys.

Convocatòria 2018

Ajuts concedits: 10

Pressupost de l'actuació: 720.100,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 65, de 26 de maig de 2018)

Convocatòria 2016

Ajuts concedits: 9

Pressupost de l'actuació: 457.100,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 82, de 28 de juny de 2016)

Convocatòria 2015

Ajuts concedits: 7

Pressupost de l'actuació: 457.100,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 129, de 29 d'agost de 2015)

Convocatòria 2014

Ajuts concedits: 7

Pressupost de l'actuació: 457.100,00 euros (cofinançat en un 50 % amb FONS FSE)

Instrument financer: Convocatòria pública (BOIB núm. 114, de 23 d'agost de 2014)