Torna

Elaboració del pressupost

Documents
Enllaços
Ordre d'elaboració (BOIB Núm. 095, 17 de juliol de 2021)
 
  Ordre d'elaboració
Instrucció 1/2021 d'elaboració (Direcció General de Pressuposts)
 
  Instrucció d'elaboració
Classificació orgànica
 
  Classificació orgànica
Classificació econòmica (despeses)
 
  Classificació econòmica (despeses)
Classificació econòmica (ingressos)
 
  Classificació econòmica (ingressos)
Classificació funcional
 
  Classificació funcional

Fitxes (recollida de dades)
Enllaços
F-01 Propostes de variació de dotació pressupostaria (per actuació i programa) (SPA)
 
 
F-01 Propostes de variació de dotació pressupostaria (per actuació i programa) (SPI)
 
 
F-02 Annex d'inversions reals (SPA)
 
  F-02 Annex d'inversions reals (SPA)
F-02 Annex d'inversions reals (SPI)
 
  F-02 Annex d'inversions reals (SPI)
F-03 Quadre de despeses amb finançament afectat/finalista (SPA)
 
  F-03 Quadre de despeses amb finançament afectat/finalista (SPA)
F-03 Quadre de despeses amb finançament afectat/finalista (SPI)
 
  F-03 Quadre de despeses amb finançament afectat/finalista (SPI)
F-04 Quadre de despeses amb finançament Next Generation EU (REACT)
 
  F-04 Quadre de despeses amb finançament Next Generation EU (REACT)
F-04 Quadre de despeses amb finançament Next Generation EU (MRR)
 
  F-04 Quadre de despeses amb finançament Next Generation EU (MRR)
P-01 Perspectiva de gènere
 
  P-01 Perspectiva de gènere
P-02 Participació ciutadana
 
  P-02 Participació ciutadana
P-03 Drets de la Infància
 
  P-03 Drets de la Infància