Torna

Elaboració del pressupost

Documents
Enllaços
Ordre d'elaboració (BOIB Núm. 128, 18 de juliol de 2020)
 
  Ordre d'elaboració
Instrucció 1/2020 d'elaboració (Direcció General de Pressuposts)
 
  Instrucció d'elaboració
Classificació orgànica
 
  Classificació orgànica
Classificació econòmica (despeses)
 
  Classificació econòmica (despeses)
Classificació econòmica (ingressos)
 
  Classificació econòmica (ingressos)
Classificació funcional
 
  Classificació funcional

Fitxes (recollida de dades)
Enllaços
F01 Pla d'inversions
 
  F01 Pla d'inversions
F02 Perspectiva de gènere
 
  F02 Perspectiva de gènere
F03 Pressuposts participatius
 
  F03 Pressuposts participatius
F04 Drets de la infància
 
  F04 Drets de la infància
F08 Projectes de despeses SPI
 
  F08 Projectes de despeses SPI
F09 Ingressos SPI
 
  F09 Ingressos SPI
F10 Despeses Fons Afectats
 
  F10 Despeses Fons Afectats