Institut d'Estudis Autonòmics

Detall Normativa

Decret 1/1983, de dia 10 de juny, pel qual es nomenen els membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

10/06/1983

Decret 1/1983, de dia 10 de juny, pel qual es nomenen els membres del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 0 de 1983

Afectat per:

Ordre de la Presidència del Govern de dia 23 de juliol de 1987, de reorganització del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 092 de 1987

 

 

 

Català - Castellano