Català - Castellano  
 

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

El programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama va dirigit a totes les dones residents a les Illes Balears i que tinguin entre 50 i 69 anys. No importa quina assegurança tinguin ni el lloc de naixement. L’estudi mamogràfic rutinari consisteix en la realització de dues projeccions (radiografies) de cada mama, les quals s’anomenen tècnicament crani cabdal i obliqua mitja lateral. Les mamografies les llegeixen dos radiòlegs/radiòlogues per separat (doble lectura independent).

L'interval més adequat entre mamografies és el que permet maximitzar els beneficis del garbellat amb el menor nombre de mamografies realitzades al llarg de la vida de les dones. L'interval proposat en tots els programes de garbellat és de 2 anys.

 Informació destacada
 Conselleria de Salut  Conselleria de Salut
Accés al formulari de sol·licitud de cita on-line Cartell del programa PDPC
El Programa us ofereix, a totes les dones amb edats compreses entre els 50 i els 69 anys, la realització gratuïta de mamografies cada dos anys i totes les actuacions necessàries per arribar al diagnòstic.
Telèfon: 971 21 21 10
 Conselleria de Salut  Conselleria de Salut

Informació per a les usuàries del programa
El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama se dirige a todas las mujeres residentes en Baleares y tienen entre 50 y 69 años.

Servei d'Epidemiologia
Sistemes d’informació sanitària
 Enllaços destacats
 World Health Organization  Red de Programas de Cribado de Cáncer
European Code Against Cancer
Informació sobre les accions que es poden dur a terme per reduir el risc de càncer.
Red de Programas de Cribado de Cáncer
Intercanvi d'experiències entre gestors de Programes Poblacionals de Detecció Precoç de Càncer
 Federación Española de Cáncer de Mama  Govern de les Illes Balears
Federació Espanyola de Càncer de Mama
Grup d'autoajuda que comparteix vivències, informació, experiències i ganes de viure.
Institut Balear de la Dona
Informació, orientació i assessorament sobre les àrees jurídica, social i laboral.
 Comissió Europea  
Iniciativa de la Comissió Europea sobre el càncer de mama
Recomanacions sobre el cribatge de càncer de mama
   


Aviso legal

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos personales serán objeto de tratamiento e incorporados en un fichero titularidad de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social con la única y exclusiva finalidad de  gestionar el programa de detección precoz de cáncer de mama y la citación personalizada de las mujeres incluidas en elmismo para la realización periódica de pruebas para la detección precoz del cáncer. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal frente a esta Consejería mediante un escrito, acompañando fotocopia de su DNI, dirigido a la Dirección general de Salud Pública y Consumo.