Dirección General de Evaluación y Acreditación
Català  -  Castellano     
 

Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris

Les normes de tramitació i el model de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada de professions sanitàries segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, por el qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les professions sanitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Guia_UDMFyC_2010.pdf Informació sobre l'Acreditació d'Activitats de Formació Continuada 

Sol_licitud_acreditacio.doc Model Sol·licitud 

Sol_licitud_acreditacio.doc Formulari d'Activitats de Formació Continuada NO Presencials 

Sol_licitud_acreditacio.doc Formulari d'Activitats de Formació Continuada Presencials

 Taxes del servei

 

 

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut
C/ Jesús 38-A, 07010 Palma