Introducció

El règim de venda directa de productes agroalimentaris té la finalitat de potenciar la comercialització agrària i donar un valor afegit als productes dels agricultors i ramaders de les Illes Balears. A més, la venda directa permet escurçar la distància entre productors i consumidors, promoure el consum d'aliments frescos i identificar les produccións alimentàries amb les explotacions agràries.

S'ha creat el logotip de venda directa que és una identificació d'aquest sistema de venda i que es pot emprar en el punt de venda, així com també a tota la informació comercial, a la pròpia explotació o a les proximitats, carreteres o camins.

El logotip permet identificar les explotacions que realitzen venda directa d'aliments, així com els productes que són objecte d'aquest tipus de comercialització. Si estau interessats en fer-ne ús, trobareu la informació necessària al menú de l'esquerra.

VENDA_DIRECTA_FRUITA