Torna

ESTUDI DEL SÒL VACANT

Estudi de la capacitat d'habitatges i població en sòl vacant

sobre ortofotografia de 2015 i MUIB

L'objectiu d'aquest estudi és la quantificació del potencial d'habitatges i població en sòl urbà i urbanitzable d'aquell sòl que es troba lliure d'edificació (sòl vacant) i que segons els planejament recollit al Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB) és susceptible de ser edificat amb finalitats residencials.

AVÍS IMPORTANT: Aquest és un estudi enfocat a disposar de dades generals estadístiques sobre la capacitat d'habitatges i població en sòl vacant de totes les Illes Balears. El càlcul de la capacitat s'ha fet en base a fórmules generals i, per tant, la capacitat calculada per cada sòl té una validesa purament estadística i en cap moment supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l'organisme competent.

Resum de l'estudi:

SOL_VACANT_2015.pdf RESUM SOL VACANT 2015

 

Full de càlcul del resultat per municipis:

Fulla de Càlcul FULL DE CÀLCUL dels resultats del sol vacant 2015

 

Document de metodologia:

metodologia_sol_vacant.pdf Metodologia.pdf

 

Per favor, si detectau algún error o teniu algún suggeriment vos agrairem que ens ho comuniqueu fent servir el formulari de suggeriments o incidències

Podeu consultar el mapa dels sòl vacants a la IDEIB

(Trobareu la capa a "Temàtic CAIB" > "Ocupació del sòl 1.3.0" > "Sòl vacant 2015 residencial")