Banner_Quota_Zero.gif

QUOTA ZERO D'AUTÒNOMS PER A EMPRENEDORS

Convocatòria de subvencions destinades a concedir ajuts per a compensar, a partir de l'1 de juliol de 2023, les despeses del primer any de cotització de la tarifa plana d'autònoms residents a les Illes Balears.

QUÈ ÉS?

Subvenció que té per objecte compensar les despeses de les quotes a la Seguretat Social a treballadors i treballadores autònoms que estiguin acollits a la tarifa plana d'autònoms residents a les Illes Balears.

QUI LA POT SOL•LICITAR?

Treballadors i treballadores autònoms que entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2024, causin o hagin causat alta en el RETA i s'hagin mantingut de manera ininterrompuda com a mínim fins a la data de presentació de la sol•licitud.

REQUISITS

  • Desenvolupar i mantenir l'activitat objecte de la subvenció, l'alta en el RETA i l'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de manera ininterrompuda, durant un mínim d'un any des de l'alta en el RETA (la interrupció de l'activitat abans dels 12 mesos implicarà el reintegrament de la part proporcional de l'ajut pel temps d'interrupció).
  • Desenvolupar l'activitat econòmica en el territori de les Illes Balears.
  • Constar com a demandant d'ocupació en l'oficina corresponent del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, com a mínim, el dia abans de la seva alta en el RETA o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col•legi professional corresponent.
  • Estar empadronat o empadronada en algun dels municipis de les Illes Balears.
  • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

QUANTIA DE L’AJUT

Mes d’alta a la Seguretat Social amb tarifa reduïda

Quotes subvencionables a partir de l’1 de juliol de 2023 amb els dotze primers mesos d’activitat

Quantia de l’ajut

Gener de 2023

6 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 31/12/2023)

480 €

Febrer de 2023

7 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 31/1/2024)

560 €

Març de 2023

8 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 29/02/2024)

640 €

Abril de 2023

9 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 31/3/2024)

720 €

Maig de 2023

10 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 30/4/2024)

800 €

Juny de 2023

11 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 31/5/2024)

880 €

De juliol de 2023 a juny de 2024

12 quotes reduïdes (de l’1/7/2023 al 30/6/2024)

960 €

 TRÀMIT

Primera convocatòria del 15 d’abril al 15 de juliol de 2024 (o fins a la finalització del crèdit).

Per a accedir al tràmit telemàtic premeu aqui