Torna

Queixes i suggerimentsLlocs de presentació Podeu presentar les queixes i els suggeriments a qualsevol unitat de registre de les conselleries i altres entitats: Oficines de Registre

Forma de presentació

a) Verbalment

b) Mitjançant un escrit en paper, sense cap format especial

c) Emplenant l'imprès normalitzat que trobareu si accediu al tràmit de la seu electrònica indicat més avall


Model de sol·licitud presencial emplenable i imprimible Pàgina Web Accés al tràmit de la seu electrònica