Les condicions en que les persones neixen, creixen, treballen, es relacionen i envelleixen determinen la seva salut.

La Promoció de la Salut te com a missió millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de la població amb polítiques i accions dirigides a enfortir les habilitats i capacitats dels individus i a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques, per tal de mitigar el seu impacte en la salut individual i de la comunitat i de reduir les desigualtats socials en salut.

Treballem sobre 5 àrees d’acció prioritàries a partir del model de Determinants socials de la Salut:

1. Formulació de polítiques públiques saludables.
2. Creació d’entorns afavoridors de la salut.
3. Enfortiment de l’acció de la comunitat
4. Desenvolupament d’habilitats personals per a la vida.
5. Reorientació dels serveis de salut.

DESTACATS

ENLLAÇOS RELACIONATS