1. Sortiu de casa amb temps per poder arribar al lloc de la prova amb antelació suficient. Recordau que hi ha moltes persones que es presenten i pot ser complicat trobar aparcament. A més, tant el dissabte com el diumenge hi ha dues competicions esportives que minvaran l'aparcament i condicionaran l'accés al Campus Universitari. En trobareu més informació en els següents enllaços:

III Run 4 ELA 2019 (dissabte)

V Cursa Dona Sang 2019 (diumenge)

 2.  Comprovau els dies i les hores de les dues fases de la prova de coneixements (la general i la de cada ajuntament) en aquest enllaç en el que també hi trobareu la distribució per aules.

3. Pensau a portar el DNI o el passaport per acreditar la identitat.

4. Només podreu utilitzar bolígraf d'un color (blau o negre). A la prova no podreu utilitzar bolígrafs de dos colors diferents. També podreu emprar cinta correctora o corrector líquid.

5. Durant el desenvolupament dels exercicis no podreu tenir a la vostra disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic. 

6. És molt important atendre les instruccions dels membres del Tribunal i dels col·laboradors. Heu d'estar molt atents a les normes per emplenar el full de respostes de correcció automàtica.

Vos recordam que al llarg del cap de setmana teniu la cafeteria de Campusesport a la vostra disposició.