Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

12/03/2020

Publicació de rectificació d'errades i de modificació dels models d'al·legació de mèrits de les convocatòries

Publicació de rectificació d’errades i de modificació dels models d’al·legació de mèrits de les convocatòries

En el BOIB núm. 31, de 12 de març de 2020, es publiquen les Resolucions de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 26 de febrer de 2020, de rectificació d’errades i de modificació dels models de relació del mèrits al·legats per a la fase de concurs de les Resolucions de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019, sobre les proves selectives dels cossos generals i cossos facultatius superiors.

Es poden consultar les Resolucions esmentades en el BOIB núm. 31, de 12 de març de 2020. Secció II. Autoritats i personal. Subsecció segona. Oposicions i concursos: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11128/seccio-ii-autoritats-i-personal/473>.