Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

03/02/2021

Cos superior. Aclariment de la publicació de la llista provisional de puntuacions de la fase de concurs

Cos superior. Aclariment de la publicació de la llista provisional de puntuacions de la fase de concurs

S’informa que les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicades en data de 2 de febrer de 2021, contenen la puntuació dels mèrits atorgada pel Tribunal, però NO la puntuació total resultant de la ponderació establerta en el punt 12.1 de les bases específiques, la qual s'indicarà en les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició que es publicaran posteriorment, d'acord amb les bases generals.

Per tant, les llistes provisionals publicades el 2 de febrer de 2021 únicament s'han de tenir en compte per tal de conèixer les puntuacions per mèrits atorgades a cada aspirant pel Tribunal.