Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

21/02/2020

Cossos facultatius superiors. Llistes provisionals persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives.

Cossos facultatius superiors. Llistes provisionals persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives.

En data 20 de febrer de 2020 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 13 de febrer de 2020 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés a diversos cossos facultatius superiors de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la publicació del BOIB a l’enllaç següent: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/22/1054379>.