Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

28/05/2019

CFS, especialitat informàtica. Correcció d'errada i nou termini de presentació de sol·licituds.

CFS, especialitat informàtica. Correcció d'errada i nou termini de presentació de sol·licituds.

En data 25 de maig de 2019 es va publicar la Resolució de consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 15 de maig de 2019 mitjançant la qual es rectifica l'error contingut en la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així, es modifica el temari específic de la referida especialitat i s'obri un nou període de presentació d'instàncies. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, d'acord amb els requisits, les bases i el procediment establerts en la Resolució esmentada, en el termini de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la referida Resolució (fins al 14 de juny).

Podeu consultar la Resolució esmentada en aquest enllaç.