Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

29/09/2020

CFS, especialitat estadística. Modificació del tribunal

CFS, especialitat estadística. Modificació del tribunal

En data 26 de setembre de 2020 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 166) la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 18 de setembre de 2020,  per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure , al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística  de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la publicació del BOIB en aquest enllaç: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/166/1068359>.