Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

06/02/2020

CFS, especialitat estadística. Informació modificació 2n exercici.

CFS, especialitat estadística. Informació modificació 2n exercici.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 4 de febrer de 2020, es publica la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 27 de gener de 2020, de modificació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, temari i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar el BOIB esmentat a continuació: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/15/1052841>.