Torna

Oposicions CAIB 2019

Tornar al llistat de notícies

29/10/2020

Ajornament de la realització de les proves selectives de concurrència massiva corresponents a la OPE 2018 durant l'any 2020

Ajornament de la realització de les proves selectives de concurrència massiva corresponents a la OPE 2018 durant l'any 2020

S'informa que, atès que la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 no ha millorat, durant l'any 2020 no es realitzarà el primer exercici dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos següents: cos SUBALTERN, cos AUXILIAR, cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats.

En el mes de gener s'informarà de la planificació corresponent, tot tenint en compte la situació sanitària del moment.

D'altra banda, es recorda que en tots els casos a dalt esmentats, la data del primer exercici es comunicarà amb una antelació mínima d'UN MES a la seva realització.