Torna

Normativa Conselleria de Salut

Normativa de la Direcció General de Recerca en Salut, formació i Acreditació

NORMATIVA APLICABLE PER SERVEIS

 

 Acreditació i inspecció de centres sanitaris
    
 Comitè d'ètica de la investigació
    
 Coordinació de trasplantaments
    
 Formació sanitària
    
 Voluntats anticipades