Tramitació i gestió de la nòmina i del mòdul íntegre (curs 2023-2024)

Novetats

Documents

instruccions_curs_2023_2024.pdf Instruccions sobre la gestió de la nòmina i del mòdul íntegre
Darrera modificació: 23 de febrer de 2024

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf Manual per a la generació de distribucions horàries
Darrera modificació: 18 de juliol de 2019

manual_generacio_distribucions_horaries.pdf Full de dades general
Darrera modificació: 4 d'abril de 2024
Important: El full de comunicació de variacions horàries del professorat s'ha de generar a través del GESTIB

Model_sol·licitud.pdf Certificat de compliment dels requisits per exercir la docència (global)

Model_sol·licitud.pdf Certificat de compliment dels requisits per exercir la docència (individual)

Model_sol·licitud.pdf Certificat de contracte verbal

Model_sol·licitud.pdf Certificat de relació no contractual

Model_sol·licitud.pdf Certificat de compliment de trienni

Model_sol·licitud.pdf Certificat de categoria funcional

Fulla de Càlcul Diferències entre bases de cotització

PDF Declaració responsable de veracitat de dades bancàries
Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.doc Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

Fulla de Càlcul Plantilla EXCEL per a la comunicació de canvis en el percentatge d'IRPF de varis docents

Declaracio_resp_sense_bonific.pdf Declaració responsable per a la contractació de professors sense bonificació