Torna

MUIB

El MUIB (MAPA URBANÍSTIC DE LES ILLES BALEARS) consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears. Ha estat desenvolupat pel Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i dirigit per la Direcció General d'Ordenació del Territori i el Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) emprant la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) i dins el marc de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl.

IMPORTANT: El MUIB té només caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l'organisme competent.

El MUIB és un projecte que estarà en contínua actualització, però també és un sistema obert a aportacions i revisions que ajudin a millorar aquesta eina. Per tant, si detectau alguna incidència tècnica o errors us agrairíem que ens les faceu arribar emprant aquest formulari.

 

FEU CLIC AQUÍ PER ACCEDIR AL VISOR DE MAPES:

PER ORDINADORS D'ESCRIPTORI

MUIB_visor.gif

 

PER VEURE LES DADES DE L'ARXIU DIGITAL DE PLANEJAMENT, TRIAU EL MUNICIPI

            
  
La URL del servei WMS (Web Map Service) del MUIB a la IDEIB és:
https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_MUIB/MapServer/WMSServer

Cal advertir que, tot i que el visualitzador mostra una cartografia que és una fusió de les categories del planejament municipal i territorial, les fitxes d'informació urbanística generades pel MUIB poden no tenir en compte les determinacions del planejament territorial (especialment els plans territorials insulars), per la qual cosa la informació de les fitxes MUIB dels municipis no adaptats pot estar parcial o totalment derogada per aquests planejaments superiors, especialment en rústic.


TerriEnXarxa1.pngSitibsa sinServeis 180px.jpg