Torna

IV Jornada de Formació CEI-IB

Organització

Conselleria de Salut i Consum

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Carrer de Jesús, 38 A

07010 Palma (Illes Balears)

 

Tel.: 971 177 378

A/e: ceic_ib@caib.es

Web: http://ceisalut.caib.es

Logo-cei.jpg C_SAL_CON_DGRSFA_COL.png desc_Logo IDISBA.png