COMPARTIMOS DATOS ENTRE ADMINISTRACIONES

Contacto

Dirección

Carrer del Ter, 16, planta baixa (polígon Son Fuster)
 
07009  Palma de Mallorca. Illes Balears.

Teléfono

971 17 77 74

Orientación e información

971 17 78 59

Correo electrónico

iqpib@dgfpieas.caib.es

Horario

De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas

Transports

Metro/tren

Estación de Son Fuster

EMT

Líneas 10 i 33 
Parada 1018 Ter, 21 (polígono Son Fuster) 
Parada 1206 Ter, 33 (polígono Son Fuster)