Idees impulsores

 

La necessitat de crear una ESTRUCTURA DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA en I+D en salut a les Illes Balears
La creixent competitivitat europea i el manteniment de l’EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA en l’activitat investigadora
La inajornable implementació de la CARRERA INVESTIGADORA en l’àmbit de salut a les Illes Balears
La importància d’augmentar el nombre de PERSONES DEDICADES a la recerca en l’àmbit sanitari
La necessitat d’impulsar NOVES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ, d’acord amb els grans avanços en l’àrea, entre d’altres, de la MEDICINA PERSONALITZADA: genòmica, teràpies avançades, malalties rares, big data i intel·ligència artificial
La importància d’augmentar la implicació dels ESTUDIANTS I PROFESSIONALS de la salut en la recerca i la innovació
Aprofitar l’ocasió per augmentar la CAPTACIÓ de fons europeus i desenvolupar projectes estratègics en R+D en salut, generar la col·laboració publicoprivada i millorar en infraestructures dedicades a l’R+D+I
L’oportunitat de diversificar el teixit productiu de les Balears, i impulsar la innovació en el SECTOR DE LA BIOTECNOLOGIA aplicada a la salut