Torna

Intervenció adjunta d'auditories

IBSALUT

PDF 2020 - Control posterior contractes emergència realitzada per l'Ib-Salut

PDF 2020 - Informe definitiu 10/2020

PDF 2020 - Informe definitiu 5/2020

PDF 2019 - Informe definitiu 24/2019

PDF 2019 - Informe definitiu 5/2019

PDF 2019 - Informe definitiu 4/2019

PDF 2018 - Informe definitiu 6/2018

PDF 2018 - Control financer 5/2018

PDF 2017 - Control financer 23/2017

PDF 2017 - Pla Control 5-2017 Obligacions meritades 2016

PDF 2016 - Control financer 13/2016

PDF 2016 - Control financer 08/2016

PDF 2015 - Control financer 19/2015

PDF 2015 - Control financer 13/2015

PDF 2015 - Control financer 11/2015

PDF 2014 - Control financer 09/2015

PDF 2014 - Control financer 19/2014

PDF 2014 - Control financer 16/2014

PDF 2014 - Control financer 13/2014

PDF 2014 - Control financer 04/2014

PDF 2013 - Control financer 17/2013

PDF 2013 - Seguiment PC 13/2011. Substantives

PDF 2013 - Seguiment PC 13/2011. Sistemes

PDF 2013 - Gerència d'Eivissa i Formentera. Capítol 2 i 6. Substantives

PDF 2013 - Gerència d'Eivissa i Formentera. Capítol 2 i 6. Sistemes

PDF 2013 - Seguiment PC 07/2012

PDF 2013 - Seguiment PC 07/2011

PDF 2013 - Revisió despesa farmacèutica

PDF 2012 - Gerència de Menorca. Capítol 2 i 6. Sistemes

PDF 2012 - Gerència de Menorca. Capítol 2 i 6. Substantives

PDF 2012 - Gerència H. Universitari Son Espases. Capítol 2 i 6. Sistemes

PDF 2012 - Gerència H. Universitari Son Espases. Capítol 2 i 6. Substantives

PDF 2012 - Fons lliurats "a justificar"

PDF 2012 - Revisió despesa farmacèutica. Sistemes

PDF 2012 - Seguiment PC 10/2011

PDF 2011 - Seguiment PC 17/2011 - 1

PDF 2011 - Seguiment PC 17/2011 - 2

PDF 2011 - Gerència d'Eivissa i Formentera

PDF 2011 - Gerència d'Eivissa i Formentera. Capítol 1 i personal. Sistemes

PDF 2011 - Gerència d'Eivissa i Formentera. Capítol 1 i personal. Substantives

PDF 2011 - Gerència d'Eivissa i Formentera. Capítol 2 i 6. Sistemes

PDF 2011 - Gerència d'Eivissa i Formentera. Capítol 2 i 6. Substantives

PDF 2011 - Informe d'auditoria financera

PDF 2011 - Informe de compliment de normativa

PDF 2011 - Àrea de personal de la gerència de Serveis Centrals. Sistemes

PDF 2011 - Àrea de personal de la gerència de Serveis Centrals. Substantives

PDF 2010 - Àrea de personal de la gerència d'Atenció Primaria. Sistemes

PDF 2010 - Àrea de personal de la gerència d'Atenció Primaria. Substantives

PDF 2010 - Expedients de contractació Serveis Centrals

PDF 2010 - Informe d'auditoria financera

PDF 2010 - Informe de compliment de normativa