Archivos audiovisuales


Seminario

L'admissió del recurs de cassació en l'ordre contenciós administratiu: balanç de l'aplicació de la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, des del punt de vista processal i constitucional

(28 de abril de 2023)

Jornadas

La nova Llei de consells insulars (Mallorca)

(30 y 31 de marzo de 2023)

Seminario

L’abús de la temporalitat dels empleats públics: conseqüències i mesures correctores

(9 de marzo de 2023)

Seminario

Una visió pràctica del dret a una bona administració.

Els necessaris canvis formatius i culturals

(26 de enero de 2023)

Jornadas

La nova regulació dels pactes successoris a les Illes Balears

(11, 17 y 25 de enero de 2023)

Jornada

Autonomia, costes i litoral (GIRONA)

21 de octubre de 2022

Seminario

Una llei pels drets de les persones sense llar

(7 de octubre de 2022)

Seminario

Una visió pràctica del dret d’accés a la informació pública

(22 de septiembre de 2022)

Seminario

Dret a la informació i dret a l'oblit en les administracions públiques

(27 de mayo de 2022) 

Seminario

Novetats en la gestió dels convenis

(28 de abril de 2022)

Jornadas

Autonomia, costes i litoral

(31 de marzo y 1 de abril de 2022)

Seminario

La mediació: aspectes generals. Especial referència al procediment administratiu i a la jurisdicció contenciosa administrativa

(24 de febrero de 2022)

Seminario La qualitat de les normes: el parlamentarisme racionalitzat o la irracionalitat del procediment legislatiu

(13 de diciembre de 2021)

Seminario La gestió documental i els arxius de les administracions públiques

(18 de noviembre de 2021)

Jornades sobre el Projecte de llei de consells insulars

(30 de septiembre y 1 de octubre de 2021)

Seminario en línea Les administracions de consum: preparades per atendre les demandes actuals de les persones consumidores i usuàries?

(11 de junio de 2021)

Seminario en línea El control de les subvencions concedides: qüestions procedimentals actuals

(21 de mayo de 2021)

Seminario en línea Las sancionas administrativas en tiempo de pandemia

(29 de enero de 2021)

Jornada en línea Successions, estrangers residents i dret civil aplicable

(19 de noviembre de 2020)

 

Ciclo de Seminarios Repensant l'Administració pública (2020)

La Administración pública del siglo XXI - 6 de febrero

Eficàcia i eficiència en la gestió pública - 1 de octubre

Les noves formes de selecció dels empleats públics - 22 de octubre

La protecció de dades a les administracions públiques- 12 de noviembre

La contractació pública del futur (en línea) - 4 de diciembre