BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015 

Afectat per:

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears BOIB núm. 26, de 28 de febrer de 2019