Torna

Actuacions cofinançades per la DG de Tresor

Europa

Gestió i Seguiment


La Direcció General del Tresor Política Financera i Patrimoni contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

Convocatòria extraordinària per a l' any 2021 d'ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, que podrà ser objecte de cofinançament amb càrrec de la incorporació dels fons addicionals de REACT-UE al POIB FEDER 2014-2020»

Aquesta actuació s' inclou dins  l'Objectiu temàtic «Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia» del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA