Català - Castellano

Presentació de la  II Jornada de l'Estratègia de Malalties Neurodegeneratives de les Illes Balears

17 de desembre de 2021
Sala d’actes de l’Hospital Universitari Son Espases, Palma

 

La Conselleria de Salut i Consum organitza la II Jornada de l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives de les Illes Balears.

Les malalties neurodegeneratives són afeccions cròniques del sistema nerviós entre les quals s’inclouen de prou conegudes com ara la malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson, la corea de Huntington o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), entre d’altres. En conjunt, són trastorns amb una prevalença alta i creixent i que presenten unes característiques comunes: la gran discapacitat i dependència que pro-voquen, el complex abordatge biopsicosocial que requereixen, la necessitat de coordinació entre els diferents àmbits assistencials, la cooperació entre els recursos socials i sanitaris que hi participen i els grans costs socials i econòmics que generen.

El Ministeri de Sanitat va impulsar l’Estratègia de Malalties Neurodegeneratives del Sistema Nacional de Salut, la primera versió de la qual es va aprovar en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 13 d’abril de 2016. En el seu desenvolupament es va publicar a l’any 2018 el Document per a l’Abordatge de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica i, a l’any 2019, el Pla Integral d’Alzheimer i altres Demències 2019-2023.

A la nostra Comunitat Autònoma, es va publicar  l’Estratègia de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica de les Illes Balears 2019-2023, a més, el Servei de Salut de les Illes Balears a l’any 2018 va publicar el Protocol de demència de Recomanacions per a la detecció, procés diagnòstic i la derivació del pacient amb deteriorament cognitiu-conductual.

La Jornada s’emmarca en les activitats de difusió i formació de les Estratègies, comptarà amb una primera part de ponències i una segona part de tallers.

S’ha tancat un programa que pretén posar el focus en la situació actual de l’atenció a les persones afectades per malalties neurodegeneratives.

S’iniciarà amb una primera part de sessió plenària oberta a tot el públic en la qual comptarem amb la presència de ponents en representació de dues associacions de pacients de les nostres Illes, i amb la qual pretenem donar visibilitat i conscienciar la població, els gestors i els decisors polítics sobre la situació de les persones amb malalties neurodegeneratives i de les persones del seu entorn.

Acabada aquesta primera taula, es desenvoluparà amb una ponència magistral sobre l’afectació cognitiva en l’Esclerosi Lateral Amiotròfica i una taula-debat sobre la Llei d’eutanàsia.

Acabada l’activitat plenària s’iniciaran 5 tallers simultanis, del quals 3 disposaran de dues sessions i els altres 2 es desenvoluparan en una sessió.

La Jornada està dirigida principalment a metges i infermers d’atenció primària, d’hospitals i d’atenció sociosanitària; fisioterapeutes, logopedes; treballadors socials, nutricionistes; psicòlegs i terapeutes ocupacionals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears interessats en la formació continuada sobre les malalties Neurodegeneratives. També va dirigida a tots els professionals de les administracions en matèria de serveis i prestacions socials que participin en l’atenció a aquests pacients i a les seves famílies, i finalment a persones interessades i/o afectades per les malalties neurodegeneratives, especialment a aquelles vinculades a les associacions de pacients i familiars.

 

.

Organitza  

 Acreditació


Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears