Torna

Procediments de delimitació

Delimitació i acotament dels Béns de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant procediment administratiu.