Torna

COVID-19 INFORMACIÓ SANITÀRIA

 

Neteja i desinfecció de l'entorn

 

  Recomanacions per a la desinfecció de superfícies en relació al coronavirus SARS-CoV-2 (Conselleria de Salut i Consum)

  Nota informativa sobre mesures higièniques davant la pandemia  (Conselleria de Salut i Consum)

  Procediment de neteja viària (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)

  Llistat de productes virucides autoritzats a Espanya (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)