Torna

CIVITAS. Manuals i Suport

Normativa i instruccions 

Normes de caràcter legislatiu i disposicions de menor rang (disposicions, instruccions, circulars, oficis, notes Inter, procediments, ...) dictades per autoritat competent per al desenvolupament i execució en matèria relacionada amb targeta sanitària. Aquestes normes es troben agrupades en les següents categories (en negreta la paraula clau):