Torna

Pacte de les Batlies

Suport del pacte a Menorca

El 22 de gener de 2019 es va signar el Conveni entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, i el Consell Insular de Menorca per impulsar el Pacte de Batles i Batlesses en l’àmbit de l’illa de Menorca; i es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 16, el 5 de febrer de 2019 (Sec. III. - Pàg. 4053).   

A partir de la signatura del conveni es va constituir la "Comissió de seguiment del Pacte de Batles i Batlesses a Menorca" el 3 de març de 2019. 

Els Coordinadors Territorials que han signat el Conveni treballen conjuntament per oferir-vos suport per desenvolupar iniciatives que es puguin inserir dins els Pacte de Batles i Batlesses a Menorca. El conveni estableix un Pla Anual d’Actuacions. 

Es presta assistència tècnica en els següents aspectes:

- Elaboració de l’Inventari d’Emissions de Referència (IRE) de la illa i un per cada un dels municipis.
- Assistència en la implantació dels PAES/PAESC.
- Assistència en la elaboració d’informes de seguiment del PAES/PAESC.
- Assistència en la implantació d’accions recollides als PAES/PAESC.
- Accions divulgatives.

El pla anual d'actuacions preveurà, també, línies de subvenció per a la redacció dels PAESC i els informes de seguiment. També es pot donar suport per actuacions concretes contemplades en el pla.