Torna

Pacte de les Batlies

Gestors energètics

c

Portatil02.jpg

c

Per posar en pràctica l’aplicació del PAESC és important que els municipis comptin amb: 

c

Un gestor energètic municipal o d'un equip de gestió energètica municipal


c

Tendrà les funcions mínimes de: 

 1. Ser l’encarregat i impulsor principal responsable al seu municipi del Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca, i relacionar-se amb l'oficina del Pacte a Brusel·les.
 2. Ha de ser la persona o equip encarregat de posar en pràctica l’aplicació del PAESC, amb el suport de l’equip polític.
 3. Disposar dels mitjans humans i materials de les diferents àrees de l’ajuntament i comptar amb el recolzament suficient per part de l’equip polític i tècnic de l’ajuntament. Coordinar els departaments i les àrees relacionades amb la despesa energètica i col·laborar-hi.
 4. Recollir dades (un inventari de potències i tecnologia, centre a centre, consums mes a mes, aspectes relacionats amb el canvi climàtic ...).
 5. Responsable que s’implanti un sistema de gestió i comptabilitat energètica municipal. Controlar que els consums i despeses energètiques siguin els correctes i prevists per a cada instal·lació i aixecar alarma si la dispersió entre el previst i el facturat (mesurat) sobrepassa un determinat llindar.
 6. Dissenyar, juntament amb altres tècnics i personal municipal o extern, estratègies de millora constant, és a dir, proposar línies d'actuació per aconseguir millorar l'eficiència de les instal·lacions (passar de gasoil a gas natural; afegir plaques solars tèrmiques; millora d'aïllaments ...).
 7. Sensibilitzar els usuaris que fan ús de les instal·lacions i a la ciutadania en general del que s'està fent, objectius a aconseguir...
 8. Fer el seguiment, mesura i control de les millores implantades, així com dels estalvis.
 9. Fer el seguiment i el control dels contractes amb empreses de serveis energètics en el cas que s’hagi fet l’externalització d’algun servei per mitjà d’aquesta tipologia de contracte.
 10. Encarregar-se que les empreses que gestionen diferents instal·lacions proporcionin informació dels consums i despeses energètiques (poliesportius, ESEs, residus...). 

c

En aquests moments, tots els municipis de Mallorca, és a dir, 53 municipis, ja compten amb un gestor energètic municipal. Podeu consultar el seu nomenament a l'apartat de "el vostre municipi", o accedir-hi des d'aquí:   

AlaróAlcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, ArtàBanyalbufar, Binissalem, BúgerBunyola, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, ConsellCostitxDeià, Escorca, Esporles, EstellencsFelanitx, IncaLloret de Vistalegre, LlosetaLlubí, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, PollensaPorreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant JoanSant Llorenç des Cardassar, Santa EugèniaSanta Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, SencellesSes Salines, Sineu, SóllerSon Servera, Valldemossa i Vilafranca

c

c

 • RECOPILACIÓ DE LES REUNIONS DE GESTORS ENERGÈTICS

Consideram interesant oferir-vos una recopilació dels temes tractats en les reunions de gestors energètics que s’han dut a terme des de l’any 2018. Per a cada reunió teniu un arxiu comprimit que conté les actes de reunió, fotografies i presentacions de cada sessió.

c

Dia de la reunió  Documentació relacionada
8 d'octubre de 2018 Arxiu Compres 
28 de novembre de 2018 Arxiu Compres
6 de febrer de 2019 Arxiu Compres
6 de març de 2019 Arxiu Compres
5 d'abril de 2019 Arxiu Compres
7 de juny de 2019 Arxiu Compres
17 de juliol de 2019 Arxiu Compres
11 de setembre de 2019 Arxiu Compres
5 de febrer de 2020 Arxiu Compres

c

Un servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals


Es proposa la implantació d’un software de gestió de l’energia amb la finalitat d’optimitzar el consum energètic dels equipaments municipals, així com la validació de factures energètiques.

Es tracta d'adquirir una llicència per a la utilització d'una plataforma web que permeti la gestió, optimització, seguiment i validació de la facturació energètica de les organitzacions que comptin amb múltiples punts de subministrament d'energia. Aquesta plataforma està enfocada principalment a la gestió eficient de tota la informació relacionada amb el consum energètic de les organitzacions, recolzant-se fonamentalment en la caracterització de tots els punts de subministrament, així com els contractes i factures de cada un d'ells.

PDF Característiques tècniques del servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals