Torna

Pacte de les Batlies

Recursos per a la divulgació i la sensibilització

noticias2.png

Pancartes sobre el Pacte de Batles i Batlesses

Per aquells ajuntaments interessats en fer divulgació del Pacte de Batles i Batlesses, teniu a la vostra disposició tres pancartes explicatives (roll-ups) que podeu sol·licitar en prèstec omplint aquest full de prèstec: Full de préstec Roll-up.pdfFull de préstec Roll-up.pdf

c

Pancarta sobre els objectius dels PAESC
"El nostres municipis estan redactant un Pla d'Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per assolir els objectius previstos, mitjançant unes accions concretes"...

      1 objectius paesc.pdf1 Objectius paesc

c

Pancarta sobre els objectius municipals 2030
"Iniciativa Municipal amb i per a Europa: Reduir les emissions de CO2 un 40%, Augmentar l’eficiència energètica un 27%, Augmentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables un 27%"...

  2 objectius municipals.pdf2 Objectius municipals

c

Pancarta sobre els PAESC
"Compromisos municipals i voluntaris per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i millorar la resiliència
davant el canvi climàtic"...

  3 paesc.pdf3 PAESC

c

c

Recull de Campanyes de Divulgació i Sensibilització sobre Canvi Climàtic en la xarxa

Des de la pàgina web del Ministeri Per a la Transició Ecològica, dins les accions de divulgació, sensibilització i participació ciutadana, trobem la producció de materials divulgatius, per tal de sensibilitzar a la població en general amb uns nous valors educatius que permetin prendre consciencia de la necessitat de formar-se i d’informar-se en accions de mitigació del canvi climàtic.

Per aquest motiu, des de la iniciativa europea de Pacte de Batles i Batlesses considerem interesant i necessari oferir-vos un recull d’ aquestes accions de divulgació i sensibilització i participació ciutadana, respecte a la mitigació del canvi climàtic.

Hem de tenir en compte que el pacte de Batles i Batlesses és un compromís que adquireix l’administració local per reduir emissions de gasos efecte hivernacle, per augmentar la producció d’energia a partir de fonts renovables i per millorar l’eficiència energètica del municipi.

Per tant, es necessari fer accions de divulgació i de sensibilització perquè els ciutadans i ciutadanes estiguin assabentats i coneguin la feina que s’està fent al municipi, respecte a les accions i actuacions del Pacte de Batles i Batlesses així com poder  comptar amb la seva col·laboració i participació.

Esperem que, aquest recull campanyes de divulgació i sensibilització sobre el canvi climàtic en xarxa,  sigui del vostre interès i que  us serveixen per obtenir idees per fomentar  aquestes accions de difusió i sensibilització cap a la mitigació, adaptació i resiliència del canvi climàtic.

Recursos de divulgacio en XARXA.pdfRecursos de divulgacio en XARXA.pdf

c

c

Dia de l’Energia 2018

Proposta d’activitats de comunicació i sensibilització per al dia del medi ambient i l’energia (5 de juny) dirigida als Ajuntaments

Per assolir els objectius del Pacte és clau la implicació dels sectors privats (domèstic, serveis, comerç). La seva implicació és imprescindible  per avançar cap a una energia neta i poder assolir els objectius 2020 ni 2030. La participació, comunicació, sensibilització i educació són essencials.

Proposta activitats dia energia.pdfProposta activitats dia energia.pdf