Torna

Auditories energètiques

Introducció

banner

Les auditories energètiques són eines que permeten a les organitzacions conèixer la seva situació respecte a l'ús d'energia i detectar quantitativament amb quines accions poden millorar-la.

Aquestes auditories permeten identificar les operacions dins dels processos que poden contribuir a l'estalvi i la eficiència de l'energia primària consumida, per tal d'optimitzar la demanda energètica de la instal·lació. Així mateix, també estudien l'ús i la diversificació de les fonts energètiques, incloent l'optimització per canvi de combustible, o l'autoconsum per instal·lacions d'energies renovables.

El Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, estableix l'obligació de dur a terme una auditoria energètica en les empreses que no siguin PIME, d'acord amb l'establert en el títol I de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. També s'estableixen els requisits que ha de complir l'esmentada auditoria, i dicta la creació en el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme d'un Registre Administratiu d'Auditories Energètiques, així com el sistema d'inspecció de les mateixes.

Una primera auditoria energètica s'ha de realitzar abans del 13 de novembre de 2016 i, posteriorment, s'ha d'actualitzar com a mínim, cada quatre anys a partir de la data de l'auditoria energètica anterior.

Podeu consultar: notes informatives i resposta a preguntes freqüents sobre el Reial Decret 56/2016.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a l'adreça: registrecertificacio@energia.caib.es