Presentació

L'Estadística d'Establiments en règim d'internat (ESCRI) ve publicant-se, en l'àmbit estatal, des de 1972 i recull dades de tots els hospitals i centres d'atenció especialitzada -públics i privats- que hi ha al territori nacional. Inicialment la seva elaboració corresponia a l'INE, sent des de 1996 responsabilitat directa del Ministeri de Sanitat amb la col·laboració de les comunitats autònomes.

El 2011 l'ESCRI va passar a formar part de l'Estadística de Centres Sanitaris d'Atenció Especialitzada (SIAE), tal com es reflecteix en el RD 1708/2010, de 17 de desembre pel qual s'aprova el Programa anual 2011 del PEN 2009- 2012. La nova font d'informació de Centres d'Atenció Especialitzada (resultat de la reforma de l'anterior ESCRI) recull dades de dotació, personal, activitat i econòmics des de l'exercici 2010.

Amb base a les dades de l'Estadística de Centres Sanitaris d'Atenció Especialitzada (SIAE), el Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació presenta, les sèries temporals des de 2012 - fins a 2022 dels principals indicadors d'activitat per titularitat i per illes.

 

Informe sobre centres sanitaris i atenció especialitzada
Dades de 2022
Informe sobre centres sanitaris i atenció especialitzada
Dades de 2021
Informe sobre centres sanitaris i atenció especialitzada
Dades de 2020

Informe sobre centres sanitaris i atenció especialitzada
Dades de 2019