Torna

Atenció a la ciutadania


 

És el mateix lloc web que seu electrònica?
Què és un certificat electrònic?
Quins són els certificats electrònics admesos per l’Administració de la CAIB?
Com s’instal·la un certificat electrònic?
On es pot trobar més informació sobre els certificats electrònics?
Què és l'inventari de procediments?
Quina data i quina hora s’han de tenir en compte per al còmput de terminis?
Què és una signatura electrònica?
Què és un codi segur de verificació (CSV)?
Per a què serveix el CSV?
El CSV permet contrastar l’autenticitat i la integritat, així com la validesa, de la signatura d’un document originàriament electrònic emès per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta funcionalitat és molt útil quan aquest document s’imprimeix i es presenta en algun altre organisme o institució, ja que aquesta altra entitat pot comprovar la veracitat del document presentat i que no ha estat alterat.
Com s’inicia un tràmit telemàtic?
Com es consulta l’estat dels tràmits telemàtics?
Què és la funcionalitat d’informació i queixes?