Resultats EILA 2016

A l’apartat “Otra documentación” de la web del codi tècnic trobareu els resultats nacionals i autonòmics dels exercicis de comparació entre laboratoris d’assajos per al control de la qualitat de l’edificació, promoguts pel Ministeri de Foment, el CICE (Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación), la SACE (Subcomisión Administrativa para la Calidad de la Edificación) i en el que ha participat, juntament amb la resta de comunitats autònomes, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els resultats dels assajos de formigó corresponents a Balears es troben a la part 3.

A aquest Pla Estatal Interlaboratoris  han participat 10 laboratoris de les Illes Balears, 5 a Mallorca, 3 a Menorca i 2 a Eivissa. Els contrasts s'han realitzat per a materials i per a formigó, amb uns resultats satisfactoris.  Aquesta és la tercera campanya del Pla EILA, que es realitza anualment durant un període de cinc anys.