Torna

Ajudes del FOGAIBA

Llista d'ajudes amb període de sol·licitud obert

OCM en període de sol·licitud


Estat en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 31 de desembre de 2023

Publicat fins el dia 29 de setembre de 2023

Publicat fins el dia 15 de desembre de 2023

Publicat fins el dia 30 de desembre de 2023

Publicat fins el dia 31 de desembre de 2023

 


PDR en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 06 d'octubre de 2023

 


PAC en període de sol·licitud

No hi ha cap notícia


FEMPA en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 29 de setembre de 2023


FEMP en període de sol·licitud

Publicat fins el dia 15 d'octubre de 2023