Torna

AGENDA 2030 ODS

desc_ods-spin.gifOBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

desc_Agenda Balear cercles.bmp

L'Assemblea General de l'ONU ha adoptat l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que bàsicament és un pla d'acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia.

L'Agenda 2030 planteja 17 Objectius amb 169 fites (metes) de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. Els objectius persegueixen eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Hi ha el compromís internacional de mobilitzar els mitjans necessaris per a la seva implementació mitjançant aliances centrades especialment en les necessitats dels més pobres i vulnerables.

El Govern de les Illes Balears ha assumit com a propis els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsant l'Agenda Balear 2030, impulsant les polítiques públiques principalment des dels Acords de Governabilitat (Acord2 de Bellver) i amb el Pacte de Reactivació de les Illes Balears.

Aquesta estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials fins a l'any 2030. L'Agenda 2030 està ja en el centre de l'acció de govern de l'Estat i es fa visible com una agenda de caràcter estratègic, representant una forma d'actuar en el món.

SEGUIMENT EVOLUTIU DES DE L'ANY 2015 (INICI AGENDA 2020)

 ODS 4 

 PRESSUPOST  CAIB EN EDUCACIÓ  (MILIONS D'EUROS)

desc_2022-06-13_PRESSUPOST_EDUCACIO__ODS_4.gif

            ABANDONAMENT ESCOLAR (%)

desc_2022-06-13_ABANDONO_ESCOLAR_EDUCACIO__ODS_4.gif