Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Invierte_futuro_Ca.png FSEnuevo_ca.png UEnegro_ca.png

Avaluació

La Política de Cohesió per al període 2014-2020 s'orienta a la consecució de resultats amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020.


Balears compta amb un Pla d'Avaluació Específic del PO FSE que pretén millorar el disseny, l'eficàcia i l’impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió Europea


http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/es/l/evaluacian_del_programa_operativo_del_fse_2014-2020/?mcont=88673