Torna

Esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears

Llistes d'esportistes que han obtingut la condició d'esportistes d'alt nivells de les Illes Balears.

En data 15/06/2017 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivel de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2016 fins al dia 28 de febrer del 2017, a l'ANNEX I del BOIB nº 73.

APPLICATION/PDF

En data 31/10/2017 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins el dia 31 d'agost, a l'ANNEX I del BOIB nº 133.

APPLICATION/PDF

En data 26/04/2018 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2017 fins al dia 28 de febrer de 2018, a l'ANNEX I del BOIB nº 51.

PDF

En data 09/10/2018 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2018, a l'ANNEX I del BOIB nº124.

PDF

En data 11/04/2019 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2018 fins al dia 28 de febrer de 2019, a l'ANNEX I del BOIB nº 47.

PDF

En data 10/10/2019 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2019, a l'ANNEX I del BOIB nº139.

PDF

En data 25/06/2020 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2019 fins al dia 28 de febrer de 2020, a l'ANNEX I del BOIB nº 114.

PDF

En data 22/10/2020 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2020, a l'ANNEX I del BOIB nº181.

PDF

En data 10/04/2021 es publicà la llista d'Esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2020 fins al dia 28 de febrer de 2021, a l'ANNEX I del BOIB nº 48.

PDF

En data 9/10/2021 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2021, a l'ANNEX I del BOIB nº139.

PDF

En data 2/04/2022 es presentà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de setembre del 2021 fins al dia 28 de febrer de 2022, a l'ANNEX I del BOIB nº45.

En data 8/10/2022 es publicà la llista d'esportistes d'Alt Nivell de les Illes Balears, de les sol·licituds presentades del dia 1 de març fins al dia 31 d'agost de 2022, a l'ANNEX I del BOIB nº131.