Torna

Permisos, autoritzacions i excedències pel personal laboral

Excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent.
Les excedències que s’enumeren a continuació seran resoltes per la directora general de Personal Docent:

PROCEDIMENT GENERAL PDF

Excedència forçosa PDF

Model.pdf

Model de sol·licitud

Excedència voluntària per interés particular PDF

Excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys PDF

Excedència voluntària per a la cura d’un familiar PDF